Egypte onafhankelijk 1922

Egypte werd in 1882 onder Brits protectoraat gezet, Engeland hield toezicht op Egypte en beschermde Egypte. Egypte had geen eigen buitenlandse vertegenwoordiging. Egypte werd Brits protectoraat omdat er toen een grote opstand was in Egypte omdat Egyptische militaire ambtenaren tegen de Europese en Ottomaanse overheersing van Egypte waren. De Britse expeditiemacht stopte deze opstand, de Engelsen hadden maar tijdelijk in Egypte moeten blijven maar de Engelse troepen bleven in Egypte, dit betekende feitelijk dat Egypte onderdeel werd van het Britse Rijk.

Doordat de Britten in 1919 de nationalistische politicus Saad Zaghloul het land uit zetten werd er veel gedemonstreerd. Een paar van die demonstraties liepen uit op geweld. Het Verenigd Koninkrijk riep in 22 februai 1922 om die reden een onafhankelijk Egyptisch Koninkrijk uit met als eerste koning Koning Foead de eerste. De Britten bleven echter veel invloed houden op Egypte omdat ze zeggenschap hielden over defensie, het Suezkanaal en Soedan.