Opening Gaza-strook 2011

Terug in de tijd

1948: Israël onafhankelijk en 1967: de Zesdaagse oorlo

De Gazastrook behoorde eerst tot de staat Palestina. De Joden wilden de staat Israël (Palestina) terug, omdat zij geloofden dat dit het beloofde land was. Zij riepen op 14 mei 1948 de staat Israël onafankelijk uit, deze was eerder een kolonie van Engeland geweest. Hierdoor verdween Palestina in één klap van de wereldkaart. Het merendeel van de Arabieren uit Palestina (nu Israël) werd verdreven. Egypte nam de Gazastrook in, en Jordanië de Westelijke Jordaanoever.

In 1967 brak de Zesdaagse oorlog uit. Deze oorlog duurde van 5 tot 10 juni. Dit was een oorlog tussen Israël en Arabische buurlanden waaronder Egypte. Uiteindelijk werd de Gazastrook door Israël ingenomen.

Hamas en Fatah

Er zijn twee politieke groeperingen die van Israël de staat Palestina weer willen maken: de Hamas en de Fatah. De Hamas is een extreemislamitische partij die van Palestina met geweld een islamitische staat wil maken. De Fatah daarentegen wilt door middel van onderhandelingen, zonder geweld, de staat heroprichten waarbij het geloof politiek gezien geen centrale rol speelt.

Hamas heeft met geweld het bestuur van de Gazastrook overgenomen van de Palestijnse president Abbas. Israël reageerde hierop met het sluiten van de grenzen tussen de Gazastrook met Egypte en Israël in juli 2007. Niemand mocht de grenzen over, behalve zieke Palestijnen konden voor medische behandelingen naar Egypte of Israël. Toch waagden sommige mensen het erop en gingen door ondergrondse gangen naar Egypte of een deel van Israël om voedsel en andere spullen te smokkelen. Hamas smokkelde zo ook wapens naar de Gazastrook voor verdediging en onderdrukking.

28 mei 2011 opening Gazastrook

De grens tussen de Gazastrook en Egypte is zaterdag 28 mei 2011 om 09.00 uur geopend. Ter hoogte van grenspost Rafah, de enige post die niet grenst met Israël. Nadat de politieke bewegingen Hamas en Fatah een verzoeningsdeal hadden gesloten, ging Egypte er uiteindelijk mee akkoord. Onder druk van het buitenland en internationale hulporganisaties, o.a. het Rode Kruis, is deze verzoeningsdeal tot stand gekomen.

Velen hebben vier jaar lang vastgezeten in de Gazastrook door onderdrukking van de Hamas. Maar de meeste Palestijnen kunnen nu vrij de grens over. Mannen tussen de 18 en 40 jaar hebben een visum nodig om de grens over te steken, anderen niet.

Israël is niet blij met de opening van de grens, want men is bang dat de Hamas nog steeds wapens smokkelt. Hierdoor zijn aanvallen op de Israëlische bevolking te verwachten. Egypte heeft toegezegd strenge controles in te voeren. En er gaan geruchten rond dat Egypte het vredesverdrag met Israël zal verbreken, wanneer Israël met geweld op de Hamas zal reageren. Het vredesverdrag bevat de Camp David-akkoorden die gesloten zijn op 17 september 1978.

De Egyptische regering wilde belangrijke maatregelen nemen om de blokkade van de Gazastrook te verminderen, en de eerste stap is de openstelling van de Gaza bij de grenspost Rafah.