Egyptische revolutie 1952

Deze Egyptische revolutie vindt plaats in de nacht van 22 op 23 juli in 1952. In deze nacht greep een grote groep legerleiders, die bekend stond onder de naam “Vrije Officieren”, de macht in Egypte. Door deze gebeurtenis kwam er een eind aan de heerschappij van koning Faroek. In de ochtend van 23 juli werd hij verplicht door de officieren binnen zes uur afstand te moeten doen van de Egyptische troon. Diezelfde dag nog vertrok Faroek onder begeleiding van zijn familie en zijn personeel per boot naar Italië. De legerleiders voelden zich gedwongen om  van het Koninkrijk Egypte een republiek te maken.

Deze revolutie was in het diepste geheim voorbereid door negen hooggeplaatste militairen. Deze negen militairen bezetten in de nacht van 22 op 23 juli de belangrijkste communicatiepunten in Caïro, de hoofdstad van Egypte. Een vierendertig jaar jonge kolonel, genaamd Gamel Abdel Nasser zorgde voor de controle over het Egyptische leger tijdens de machtsovername. Dit is een belangrijke taak voor de voltooiing van een staatsgreep. De kolonel was dan ook de ware leider van de “Vrije Officieren”.

Na de staatsgreep kreeg generaal Naguib de macht. Hij werd aangewezen als de aanvoerder van de revolutionairen. Dit was omdat hij een hoge rang had en de goede leeftijd, dat zorgde ervoor dat de revolutie geloofwaardiger werd bij het Egyptische volk. Toen Egypte in 1953 werd uitgeroepen tot een republiek werd Naguib de eerste Egyptische president.

De echte leider van de “Vrije Officieren” bleef echter achter de schermen. In 1954 kregen de twee leiders ruzie. Naguib was voorstander van een echte democratie en Nasser wilde een andere staatsvorm. In april 1954 werd Nasser minister van buitenlandse zaken. Tegelijkertijd werd zijn vriend, Amer, de nieuwe minister van de oorlog. Daardoor kreeg Nasser ook de macht over het leger. Zeven maanden later werd Nasser president van Egypte, waardoor hij de machtigste man van het land werd.

Nasser is voor het land van grote betekenis geweest. De revolutie betekende dat Egypte sinds het verdwijnen van de laatste farao (Cleopatra) voor het eerst werd bestuurd door vrije Egyptenaren. Eeuwenlang werd Egypte geregeerd door achtereenvolgens: Perzen, Grieken, Romeinen, Arabieren, heersers van Turkse en Albanese afkomst en tenslotte de Britten. Doordat hij een echte Egyptenaar was, was hij erg poplulair bij het Egyptische volk.